İçindekiler:

7 Eylül 2022
Sayı: KB 2022/29

Bu pisliği devrim temizler
Mafyatik rejimde tedirginlik başladı
20 yıllık gemi batıyor!
"Yandaşların gemisi" kimleri taşıyor?
"Sarayın yargısı"tın "adli yılı" açılışı
Suriye ile "normalleşme"mi başlıyor?
Suriye itirafları...
Yıkımların altından çıkmak için...
Kapitalistlere vergi affı
Petrol-İş İzmir Şubesi Genel Kurulu
SUNNY'de saldırılar sürüyor!
LM işçilerinin mücadele arayışı
Cumhuriyet, laiklik ve dinsel gericilik
AB'nin "liberal değerler" efsanesi
Kolombiya'da yeni dönem...
Nükleer kıtlık araştırması
Kıtlık ticareti
Şili'de referandumun reddi
Gorbaçov: Lekeli bir figür
Uluslarası Kadın Konferansı sürüyor
"Örgütlenmekten başka çaremiz yok"
6-7 Eylül saldırılarının 67. yılı
Anlattıkça insan...
İnsanca yaşamaya yetecek...
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

LM işçilerinin mücadele arayışı

 

Petrokimya İşçileri Birliği olarak bir süredir sayfamızda yer verdiğimiz ve çeşitli yönleriyle inceleme imkanı bulduğumuz LM Wind Power’da sendika değiştirme süreci Lastik-İş’in yetki alacak bir düzeye gelmesiyle birlikte yeni bir yola girmiş bulunuyor.

LM işçilerinin mücadele ve gerçek bir sendikal örgütlülük arayışı

LM Wind Power’da kuruluş sürecinden itibaren Standart Profil Manisa’da patronun geçmişte sendikal örgütlülüğü engellemek amacıyla kurdurduğu KİMPET Sendikası yetkiliydi. İşçiler ve patron arasında aracı olmak dışında hiçbir işlevi olmayan, işçileri mücadele yerine atalete sürükleyen, “sendikal örgütlülük” adı altında yıllarca patronla işbirliği yaparak işçileri sefalete sürükleyen KİMPET Sendikası, son dönemde ekonomik krizin etkisiyle gittikçe teşhir olmasıyla birlikte işçiler yeni bir arayışa girdiler.

Petrol-İş Manisa Şube’nin ilk örgütlenme çalışmasına başladığı LM’de ayları bulan bir süreç işletildi. İşçilerin genel anlamda Petrol-İş’e bakışları pozitif olsa dahi Manisa Petrol-İş yönetiminde yer alan kişilerin geçmiş KİMPET Sendikası’nın kurucu ve yöneticileri olmaları birtakım soru işaretlerine yol açtı. Daha önce işçilerin mücadelesini engellemek için kurulmuş bir sendikanın kurucu ve yöneticilerinin bugün başka bir sendikada karşılarına çıkmaları değişenin sadece isim ve renk olduğunu gösteriyordu. Sendikal bakış ve örgütlenme tarzıysa aynıydı. Bu sorun ve güvensizlikten dolayı Manisa Petrol-İş’in ayları bulan çalışması işçiler üzerinde olumlu bir sonuç yaratmadı. Olumlu bir sonuç elde edilememesinde aynı zamanda LM yönetiminin sendika değiştirmek isteyen işçilere yönelik uyguladığı baskı ve mobbingin de etkili olduğunu eklemek gerekir.

Lastik-İş’in son iki hafta içinde LM’de kaptanlar ve birtakım amirler üzerinde örgütlenme çalışması yürütmesiyle birlikte hızla üye yapmaya başladı. İzmir Lastik-İş yönetimi işçi toplantıları örgütleyerek kaptanların kurduğu WhatsApp grubu üzerinden 630 işçinin çalıştığı fabrikada 500’ü aşkın işçiyi sendikaya üye yaptı.

Gerçek bir sendikal örgütlülük için…

LM işçisi kardeşler...

Yılları bulan bürokratik saltanatı devirmek için elinize geçen ilk fırsatı kullandınız. Son ek zam tartışmasını %20 ile sonlandıran KİMPET’i fabrikadan göndermek için büyük bir adım attınız. Bu arayışınızı aynı zamanda TPI işçilerinin yürüttüğü mücadeleden etkilenerek sağladınız. Artık üstlenilmesi gereken başka görevler ve sorumluluk var.

Günümüz sendikal yapısı bürokratik sendikacılık anlayışının etkisindedir. Bu anlayış sendika fark etmeksizin karşımıza çıkmakta ancak ekonomik krizin etkisiyle birlikte gittikçe zayıflamaktadır. Zayıflamasının nedeni işçi hareketinin bilinç ve eylem düzeyinin giderek yükselmesinden ileri gelmektedir. Bu nedenle sizler KİMPET gibi bir patron sendikasından kurtulsanız da yolunuza daha sağlam adımlarla devam etmek zorundasınız.

Lastik-İş Sendikası’nın geçmişte sendikal değiştirme tartışmaları yapan işçilere baskı ve mobbing yapan kaptan ve amirler öncülüğünde örgütlenmesi gerçeği ipleri elimize almamız gerektiğini bizlere göstermektedir. Birtakım sebeplerle (ilerde bu sebepler tam anlamı ile açığa çıkacaktır) bu yola girenler sendikal yaşamı kendi çıkar ve emelleri için kullanmak istemektedirler. Oysaki sendikalarımız tek bir çıkar için mücadele etmelidir! İşçi sınıfını gerçek sınıfsal çıkarları için mücadele etmelidir!

KİMPET Sendikası’nın nasıl bir sendika olduğunu LM işçisi kendi deneyimlerinden artık bilmektedir. Dolayısıyla işçinin taban iradesine ve inisiyatifine dayanan, söz, yetki ve karar hakkının olduğu, demokratik ve mücadeleci bir sendika için birleşmeliyiz. LM işçilerinin birliği inşa edildiğinde, işte o zaman sendikal örgütlülüğümüz gerçek rolünü oynayacaktır.

Birliğimiz, her zaman LM işçilerinin gerçek sınıf çıkarları için çaba sarf edecektir.

Petrokimya İşçileri Birliği

31 Ağustos 2022

 

 

HABAŞ işçilerin canı pahasına büyüyor!

 

HABAŞ işçisi dostlar, kardeşler, dün taşeronda çalışan bir kardeşimizi daha HABAŞ’ın çarklarına kurban ettik. Yaşanan bu ölüm basit bir düşme değil açık bir iş cinayetidir. Birçok işçi bilir ki HABAŞ’ta taşeron işçiler her gün 12 saat çalışma, düşük ücret ve baskı altında üretim yapmaktalar. Yoğun çalışma ve baskı hali doğal olarak her işçide stres ve baskıyı arttırmaktadır. Bugün yaşanan ölümde işte bu programın bir sonucudur. Bu programın adı işçilerin canı pahasına HABAŞ’ın büyümesidir.

Büyüyen kim, yoksullaşan kim?

Sadece 5 gün önce HABAŞ “Soğuk Haddehane Tesisi” için 460 milyon liralık yatırım yapacağını açıkladı. Kocaeli Gebze’de eski Honda Fabrikası’nı HABAŞ aldı. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) gerçekleştirdiği “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”na göre ise kâr oranına göre HABAŞ, ilk 10›ncu sanayi kuruluşu oldu. Ne pandemi ne ekonomik kriz zerre zarara uğratmamışken HABAŞ’ı açlık sınırının 6890 TL olduğu yerde, bugün, HABAŞ’ta iş başı yapan bir işçi saati 32 TL›den işbaşı yapıyor. Yani açlık sınırının bir tık üstü! 20 yıllık işçinin aldığı ücret ise 9 bin TL… HABAŞ büyüyor, HABAŞ işçisi yoksullaşıyor!

Yapmamız gereken değiştirmek için adım atmak, çaba harcamak!

Çelikhanede aynı sorunlar, haddehanelerde aynı sorunlar, kadrolu, taşeronu, beyaz yakası aynı sorunları döne döne yaşıyoruz. Oysa bugün görüyorsunuz Metal İşçileri Birliği› sayfasında yer alan paylaşımlar fabrikanın her yerinde aynı seslerin çıktığını göstermektedir. Önümüzdeki engeller belli; geçim derdi, işsizlik, baskı ve stres ve hareket etmek yerine işçileri denetim altında tutan satılmış sendika temsilcileri.

Kardeşler, sayfamız aracılığıyla bize ulaşın, bir araya gelip sorunlarımızı konuşup ortaklaştıralım. Tek başımıza değil ortak fikirlerimizle nasıl yol yürümek gerektiğini konuşalım. TPI işçileri 3600 işçi tek ses oldu ama iç birliği sağlamdı, gelin bizde bunun ayaklarını örelim. Her seferinde “burdan birşey olmaz”, “burda birlik yok” diyerek bir gıdım yol alamayız. Kanımızı emen düzen yarın çocuklarımızı da sömürmeye devam eder. Yaşamak için, nefes almak için bile ihtiyacımız olan sadece mücadeledir ama birlikte omuz omuza…

Metal İşçileri Birliği

30 Ağustos 2022