13 Haziran 2020
Sayı: KB 2020/Özel-4

Kapsamlı saldırılar dönemi ve mücadele sorumluluğu
Meclis yeni saldırı paketlerini “onaylamak” için açıldı
Yaz turizmi sezonu ve kirli pazarlıklar
AKP-İsrail kirli ittifakı
AKP-MHP rejiminin baskı ve zorbalığına karşı biriken öfke
Salgın günlerinde rant için doğa katliamı hız kesmiyor!
Kıdem tazminatı hakkının gaspı için yeni formüller...
İşçi sınıfı borçlu değil, alacaklıdır!
Sınıf örgütlerinden 15-16 Haziran açıklamaları
Sınıf devrimcilerinden yaygın 15-16 Haziran çalışması
15-16 Haziran 50. Yılında!..
“Yeni bir dünya” mı doğuyor?
ABD’de büyük sosyal patlama
ABD’de polis terörü bitmek bilmiyor
Kukla hükümet Libya’da ateşkesi reddediyor
Pandemi ve endüstriyel hayvancılık
Eğitime paydos, üretime devam!
Türkiye’de kadın emeği ve mücadelesi
İEKK: Çürümüş sömürü düzenine başkaldıralım!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

İşçilerin %92’si borçlu…

İşçi sınıfı borçlu değil, alacaklıdır!

 

Salgın süreciyle beraber kapitalizmin işçi sınıfı için neden ölüm anlamına geldiğini çok net bir şekilde gördük. Sermayedarlar için kârlarının, yaşamlarımızdan daha değerli olduğunu da. Üretimin devam etmesi uğruna yaşamlarımız hiçe sayıldı. Bu da yetmezmiş gibi, salgınla beraber yaşadıkları krizin faturasını da bizlere kesmeye daha bugünden başladılar.

AKP iktidarı, salgın günlerinde sermayenin yardımına vakit kaybetmeden koştu. Yardım paketleri ile kapitalistlerin kayıplarını karşıladılar. Vergi indirimleri yaptılar, teşvikler açıkladılar, ertelemeli krediler verdiler... Kısa Çalışma Ödeneği ile bizleri açlığa mahkûm ederken sermayeyi ayakta tuttular. Zaten borç-harç geçinmeye çalışan işçi ve emekçileri ise daha da büyük borçların içerisine sürüklediler.

Bu gerçekler yapılan araştırmalara da yansımış durumda. BİSAM’ın (Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi) kendi üyesi 948 işçi ile yaptığı araştırma, sendikalı işçilerin durumunu gözler önüne sererken, unutmayalım ki sendikasız işçilerin durumunun daha da kötü olduğu ortadadır.

Borç yiğidin kamçısı değil, zinciridir…

Yapılan araştırmaya göre işçilerin %92’si borçlu durumdadır. İşçilerin %96,5’i de borçların kendilerini zorladığını söylemektedir. İşçilerin %52’si salgın sürecinde gelir kaybına uğramış durumda. Her 4 işçiden birinin de geliri yarıdan fazla azalmış bulunuyor.

Gelir kaybının nedenleri arasında sırasıyla; Kısa Çalışma Ödeneği (%47), aile fertlerinden birinin işsiz kalması (%17) veya ücretsiz izne çıkarılması (9), ek iş yapamama (14), fazla mesai yapamama (%31), ücretsiz izne çıkarılma (%15) yer alıyor.

Bu ne anlama geliyor? Salgın süreci öncesinde zaten işçiler ancak fazla mesailerle, ek iş yaparak geçimini sağlayabiliyordu. Salgın süreci bu durumu çok daha ağırlaştırdı. İkinci olarak, sendikalı işçiler arasında bunun bu kadar derin yaşanıyor olması, işçi sınıfının genel tablosunun daha da vahim olduğunu göstermektedir.

Her iki işçiden birinin borcu artarken, yine her iki işçiden biri faturalarını ödemekte zorlanmaktadır.  İşçilerin %13’ü kirasını ödeyememektedir.

Her üç işçiden ikisinin tüketici kredisi borcu, her iki işçiden ikisinin kredi kartı borcu, her üç işçiden birisinin kişisel borcu, her 5 işçiden birinin de konut kredisi borcu olduğunu ortaya koyan araştırma, birçok işçinin birden fazla kredi borcu olduğunu göstermektedir. İşçiler ancak borç-harç ayakta kalmaktadır. Bu işçiler sözleşme süreçlerinde “büyük zaferler” kazanıldığını ilan eden bir sendikanın üyesi işçilerdir.

Söz konusu araştırma, metal işçilerinin ve işçi sınıfının gerçeğini ortaya koyarken, bütün metal işçilerine görev ve sorumluluklarını da hatırlatmaktadır. Sendikaya sadece üye olmanın tek başına bir anlamı olmadığını, gerçek anlamda tabanda örgütlenerek mücadele etmenin zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

Onların “normal”i, yaşamın asgarisi, sömürü ve baskının azamisidir

Şimdi “normalleşme” dönemindeyiz. Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin %4,5 büyüdüğü söyleniyor. Bu büyümenin gerisinde yoğun emek sömürüsü olduğu açıktır. Salgın sürecinin ekonomik etkileri ise henüz rakamlara yansımamıştır. Ancak, bu “normalleşme” sürecinde baskı ve sömürünün daha da artacağı, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da krizin ve salgının faturasının emekçilere kesileceği açıktır.

Maaşlardan kesilerek oluşturulan fonların sermayeye peşkeş çekilmesinin, krediler ve borçlarla ekonomik krizin ertelenmesi ve piyasanın canlı tutulmasının bir sınırı var. Çok daha büyük bir çöküş kapıdadır ve unutmayalım ki, işçi sınıfı adım atmaz ve harekete geçmezse yaşanacak yıkımın altında kalacak olan bir kez daha işçi ve emekçiler olacak. Bizim üzerimize basarak ayakta kalacak olan ise sermaye olacaktır.

Buna izin vermemek işçi ve emekçilerin elindedir. Yapılması gereken şey, sermayeye krizden çıkış yolu bulmak değil, krizin faturasını ödemeyi reddetmektir. Faturayı gerçek sahiplerine kesmektir.

Unutmayalım ki sermaye, işçilerin hayatlarını yok sayarak büyümektedirler. BİSAM tarafından yapılan araştırmalar işçilerin borçlu olduğunu gösterebilir. Bu kapitalizmin gerçeğidir. Ancak, gerçekte işçi sınıfı borçlu değil alacaklıdır. Dünyadaki bütün zenginlikleri yaratanlar olarak, onların ellerinden almamız gereken hayatlarımız ve kazanacağımız bir dünya var. Onlar vermeyecek, biz alacağız!

 

 

 

 

 

“Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz”

 

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) kıdem tazminatı gaspı hazırlığına karşı “Kıdem tazminatımızdan elinizi çekin!” vurgusuyla yazılı bir açıklama yaptı.

koronavirüs salgını nedeniyle çalışma yaşamının pek çok sorunla karşı karşıya bulunduğu bugünlerde gündeme getirilen bu saldırı, “işçilerin 84 yıllık hakkına göz dikilmesi, kelimenin tam anlamıyla fırsatçılıktır” diye yorumlandı.

konfederasyonlara çağrı

İşsizlik fonu gibi kıdem tazminatı fonunun da sermayeye peşkeş çekileceğine dikkat çekilen açıklamada, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarına kıdem tazminatı konusunda verdikleri söz hatırlatılarak “Hiçbir sendika ya da konfederasyon da kıdem tazminatı hakkımızı pazarlık masasına malzeme yapmaya kalkışmamalı, mevcut kazanımımızı ortadan kaldırmayı amaçlayan bu tür girişimlere karşı ‘görüşmeye hazırız’ gibi sözler sarf etmemelidir. Kıdem tazminatı işçinin elinde kalmış son kazanımıdır, dokundurtmayız denildi.

Açıklama, “konfederasyon ayırımı yapmaksızın tüm sendikalara kıdem tazminatı hakkımıza yönelik böylesi bir saldırı karşısında omuz omuza mücadele çağrısı” ile son buldu.

“Dokunamazsınız”

DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın “Kıdem Tazminatı Gaspına Yönelik Girişimlere” ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Çalışkan, “Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir, dokunamazsınız” dediği açıklamada taleplerini şu şekilde ifade etti: “1. Kıdem tazminatı tüm işçiler için, çalışma yılı şartı olmaksızın kullanılabilen bir hak olmalıdır.
2. Kıdem tazminatı, her türlü işten ayrılma durumunda işverenler tarafından ödenen ve ödenmemesi durumunda devlet tarafından güvence altına alınan bir hak olarak yeniden düzenlenmelidir.
3. İşyerinin iflas etmesi ve icra durumunda işçi alacakları öncelikli olmalıdır.
4. İşveren için bir koruma olan kıdem tazminatı tavan uygulaması kaldırılmalıdır. Kıdem tazminatı işçilerin aylık kazançları üzerinden hesaplanmalıdır.
Ücretsiz izin uygulamasına da son verilmeli, gelir güvenceli işten çıkarma yasağı uygulanmalıdır”