22 Kasım 2019
Sayı: KB 2019/43

Siyanür değil kapitalizm öldürüyor!
Riyakarlık, kepazelik, kirli pazarlıklar...
Vergi soygununa karşı mücadeleyi tabana yayalım!
Yoksulluk-intihar ya da sosyalizm
Sermaye krizini atlatsın diye sunulan konut kredisi teşviki!
İşçi sağlığı AKP’yle kapitalistlerin insafına terk edilmemelidir
“Sendikacılar zenginleşmiş, sınıfını terk etmiş durumdalar!”
Aksaray İşçi Birliği genişletilmiş işçi toplantısı
Ağustos’ta da işsizlik tırmandı: Bir yılda 980 bin kişi daha işsiz
Opsan patronu iş cinayetinden değil iş cinayeti haberinden rahatsız!
TKİP VI. Kongresi tutanakları… Sendikalar ve sendikal bürokrasiye karşı mücadelenin sorunları-1
Alman kapitalizmi sefaleti derinleştirerek büyüyor
25 Kasım’ın güncel çağrısı
Kadınların işyerlerinde yaşadığı şiddet örnekleri
Tuzla’dan emekçi kadınlar mücadeleye çağırdı
YÖK’ün hedefleri kim ve ne için belirleniyor?
Ankara’da akademik yıl faşist saldırı ve provokasyonlarla başladı
Alaattin Karadağ ölümsüzdür!
Fikirler kitlelere nüfuz edince maddi bir güç olur!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Alaattin Karadağ ölümsüzdür!

 

Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) üyesi Alaattin Karadağ 19 Kasım 2009’da sermaye devletinin tetikçileri tarafından Esenyurt’ta katledildi. Alaattin yoldaş devrimci komünist bir işçiydi. Fabrikalarda ve emekçi semtlerinde işçi sınıfının sömürüden, kölelikten ve her türlü gericilikten kurtuluşu için mücadele ediyordu. Baskı, sömürü, kan ve gözyaşı üzerine kurulu bu düzeni yıkma ve sosyalizmi inşa etme mücadelesinin yılmaz neferlerinden biriydi. Sermaye iktidarı, AKP ve tetikçileri Alaattin Yoldaş şahsında partisini ve partisinin temsil ettiği toplumsal kurtuluş mücadelesini hedef aldılar.

İşçi ve emekçi kardeşler,

Sırtını emperyalizme dayamış mevcut burjuva sınıf egemenliği, bugün toplumumuzun karşı karşıya bulunduğu tüm temel toplumsal ve siyasal sorunların gerçek kaynağıdır. Bu sorunları çözmek egemen burjuva sınıfı devirmekten, onun egemenlik aygıtı olan devlet iktidarını yıkmaktan, yerine proletaryanın tüm emekçilerin desteğine dayalı devrimci iktidarını kurmaktan geçiyor. Emekçilerin sömürüden ve her türlü demokratik hak yoksunluğundan, ülkenin emperyalist kölelikten, mazlum Kürt halkının sömürgeci boyunduruktan kurtulabilmesinin biricik gerçek yolu buradan geçmektedir.

Kardeşler,

Alaattin Yoldaş’ın faşist tetikçiler tarafından katledilişinin üzerinden 10 yıl geçti. Bu 10 yıllık zaman zarfında sermaye iktidarı AKP, işçi ve emekçiler üzerindeki baskı, sömürü ve katliamlarını artırdı. İşçi sınıfı ve emekçilerin hayatını katlanılmaz hale getirdi. Toplumsal çürüme ve yozlaşma derinleşti... Baskı, sömürü, çürüme, yozlaşma ve gericilikten kurtuluşun yegane yolu işçi sınıfının devrimci partisi saflarında mücadeleye katılmak, devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütmektir.

Partimiz tüm canlı yaşamına dair tarihsel-toplumsal görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için sınıf bilinçli işçileri, gençleri, kadınları ve tüm samimi devrimcileri saflarında birleşmeye; Denizlerden, Mahirlerden, İbrahimlerden, Mazlumlardan, Alaattinlerden devralınan bayrağı bu ülkenin burçlarına dikmek ve sınıfsız sömürüsüz bir dünya yaratmak mücadelesini büyütmeye çağırıyor.

Türkiye Komünist İşçi Partisi
İstanbul İl Komitesi

Kasım 2019

www.tkip.org

 

 

 

 

Alaattin Karadağ devrim ve sosyalizm mücadelemizde yaşıyor!

 

Alaattin Karadağ’ın sermayenin eli kanlı polisleri tarafından katledilişinin üzerinden 10 yıl geçti. Devrimci metal işçisi Alaattin Karadağ yaşamı ve ölümüyle örnek bir sınıf devrimcisiydi. İşçi sınıfı ve emekçilerin sömürüden kurtuluş mücadelesinde örgütlü bir devrimci olarak yerini aldı. İnsanlığın kurtuluş mücadelesini işçi ve emekçilere taşırken sermayenin tetikçileri tarafından hedef seçildi ve katledildi.

Alaattin Karadağ erken yaşlarda işçiliğe başlamış ve yine erken bir zamanda örgütlü mücadeleye katılmıştır. Örgütlü mücadelede tercihini bilinçli olarak sınıfın devrimci partisi saflarına katılarak yapmıştır. Zindan direnişi, DGM sorgulaması, işkenceler görmüştür. İşçi sınıfını örgütlemek için fabrikalarda metal işçiliği yapmış ve dört parmağını kaybetmiştir. Karşılaştığı her zorluğu devrimci inanç, irade ve kararlılığıyla aşmayı başarmış, her seferinde devrimcilik çıtasını yükseltmiştir. Partisinin çizgisini ve mücadele değerlerini işçi ve emekçilere taşırken düşmanla sayısız kere karşı karşıya gelmiş ve bu karşılaşmalardan her seferinde yoldaşlarını onurlandırarak çıkmayı başarmıştır. 19 Kasım 2009 yılında yine düşmanla karşı karşıya gelmiş ve örgütlü bir devrimcinin yapması gerektiği gibi davranmış, devrimci faaliyeti savunmuştur. Eli kanlı katiller Alaattin Karadağ’ı yaralı ele geçirmelerine rağmen infaz etmişlerdir. Alaattin’in geçmiş deneyimleri, kararlılığı, gözü pekliğinin katiller sürüsünde yarattığı korku her türlü ahlak dışı tutumlarından açıkça gözükmektedir.

Alaattinlerin bayrağı dalgalanıyor!

Alaattin Karadağ ve devrim davası için canını ortaya koymakta tereddüt etmeyen nice devrimcinin bayrağı sınıf devrimcilerinin ellerinde dalgalanıyor. Sermaye devleti ve tetikçileri devrim davasını ve insanlığın kurtuluş mücadelesini katliamlarla boğamayacağını Alaattinler şahsında gördü ve görmeye devam edecektir. İşçi sınıfı ve emekçiler devrimci program altında birleşerek bu kan, gözyaşı, sömürü üzerine kurulu düzene er ya da geç son verecektir.

Geleceği kazanmak için Alaattinlerin inancıyla mücadeleyi büyütelim!

Sermaye iktidarı AKP devrimci-ilerici güçlere ve toplumun muhalif kesimlerine dönük saldırılarına her gün yenilerini ekliyor. Düzenlerinin çatırdadığının farkında oldukları için her geçen gün daha saldırganlaşıyorlar. Böylece kitlelerin öfkesini bastırabileceklerini düşünüyorlar.

İşçi sınıfı ,emekçiler, gençler, ömrünü uzatmak için her türlü saldırı yoluna başvuran gerici iktidarın saltanatına son vermek için örgütlü mücadeleyi büyütmeli ve devrimci program altında birleşmelidirler. Öncü işçiler, emekçiler, gençler başta olmak üzere tüm duyarlı toplumsal kesimler kokuşmuş ve yıkılmayı bekleyen bu düzene karşı devrimci program altında birleşmeli, tarihsel görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Devrim ve sosyalizm mücadelesini zafere ulaştıracak en önemli adımlardan biri budur. Buradan bir kere daha işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları Alaattinleşmeye ve devrim mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz.

İstanbul Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu

19 Kasım 2019