2 Kasım 2018
Sayı: KB 2018/41

Ekim Devrimi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor!
Ortadoğu, Kürt sorunu ve “çözüm masası”na çağrı
Gerici-faşist koalisyondaki çatlak ve reformist sol
Saray rejimi din istismarında ölçü tanımıyor!
Kıdem tazminatını gasp etme planı devrede
Kriz içinde debelenen düzene karşı fabrika örgütlenmelerinde birleşelim!
Hidromek’te “arabulucu” oyunu
Türkiye’den Filistin’e iş sağlığı ve güvenliği eğitimi(!)
KESK yöneticileri şiddete son vermelidir!
İşçilerin kaleminden ekonomik kriz
Ekim Devrimi üzerine - V. İ. Lenin
“Gerçek insan” Karadayı!
“Amerikan rüyası”na yürümek ya da kabustan kaçmak
Savaşın acı sahneleri
Dörtlü Zirve gerçekleşti, sorunlar devam ediyor
İdlib’de kimyasal provokasyon hazırlığı
Almanya-Hessen’de eyalet seçimleri
Frankfurt’ta ‘Marksizm ve işçi sınıfı’ konulu seminer
Greif işgalini yargılayanların karşısında, grev hakkını kullanan Greif işçilerinin yanındayız!
Özgürlüğümüz ve geleceğimiz için YÖK’e ve YÖK düzenine karşı mücadeleye!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Frankfurt’ta ‘Marksizm ve işçi sınıfı’ konulu seminer

 

Karl Marx, 200. doğum yıldönümü vesilesiyle dünyada ve özellikle Almanya’da bir kez daha gündeme oturdu bu yıl. Bunun, kapitalizmin tıkandığı ve krize girdiği bir döneme denk gelmesi onu ayrıca önemli kıldı. Marx ve Marksizm çok çeşitli eylem, etkinlik, tartışma ve yazıların konusu oldu.

Yurtdışındaki sınıf devrimcileri olarak bizler, bu seneki merkezi gece etkinliğimizi Karl Marx’a atfetmiş bulunuyoruz.

Bu vesileyle marksist eğitime katkı sunması ve gece hazırlıkları çerçevesinde çeşitli bölgelerde organize edilen etkinliklerden biri de 28 Ekim Pazar günü Frankfurt’ta gerçekleştirildi.

Seminer, etkinliğe ilişkin ve yakın zamanda yitirdiğimiz Teslim Demir (Sinan) yoldaş anısına yapılan kısa bir açılış konuşması ve saygı duruşu ile başladı.

Daha sonra, Marx’ın yaşamını özetleyen, “anlatılan senin hikayen” adlı kısa sinevizyon izlendi.

Sinevizyonun ardından, Marx’ın biyografisinden başlanarak, onun işçi sınıfının ideolojisi olan bilimsel sosyalizmi oluşturduğu tarihsel süreçler ele alındı. Bu bahiste özellikle birer kilometre taşları olan Almanya’daki köylü ayaklanmaları, 1848-49 devrimi, Paris Komünü vb. gibi önemli tarihsel olayların üzerinde duruldu.

Marx’ın kendinden önceki ütopik sosyalistlerden ve idealist filozoflardan yararlandığı fakat onları aştığı vurgulanırken, bunun da dönemin toplumsal ve siyasal pratik süreçlerinden süzülerek oluşturulduğuna değinildi.

Marx’ı kendinden önceki filozoflardan ayıran özellikler üzerinde durularak, sınıf mücadelesini onun keşfetmediği, fakat artı-değer sömürüsü ve işçi sınıfının tarihsel rolünü açıklığa kavuşturanın Marx olduğu belirtildi. Bu yanıyla onun sadece dünyayı anlayan değil, ondan da önemli olarak onu değiştirme uğraşı veren bir devrimci olduğu söylenerek, Engels’le birlikte devrimci ve eylemci kimliğine vurgu yapıldı.

Marksist ideolojiyi diğer tüm ideolojilerden ayıran yanlara değinilen bir anlatımın ardından, kapitalizmin güncel krizinin Marksizm’i de güncel kıldığı ve Marksizm’in yeniden ilgi odağı olmaya başladığı dile getirildi. Bir Marksizm düşmanı olan ve Tarihin Sonu ve Son İnsan kitabının yazarı Fukuyama’nın bile Marx’ın haklı çıktığını belirtmek zorunda kaldığına değinildi.

Bir seminerin dar sınırlarına sığmayacak genişlikte olan konu ana hatlarıyla başarıyla özetlendikten sonra kısa bir ara verildi.

Aranın ardından katılımcıların konuya ilişkin görüşlerini de dile getirdikleri soru cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde ağırlıklı olarak, proletarya diktatörlüğü, sosyalizmin tarihsel sorunları, Almanya’da işçi sınıfı, sendikaların durumu ve sınıf çalışmamız, reformizm, Almanya’da Stalin üzerinden süren anti-komünist histeri konularının da aralarında olduğu pek çok başlıkta canlı tartışmalar yapıldı.

Seminer, sunumu yapan yoldaşın, sınıf mücadelesinin ayırt edici ve tayin edici önemi, bunun için de sınıf mücadelesi yürüten her devrimcinin Marksizm’i öğrenme zorunluluğuna ilişkin toparlayıcı bir konuşması ile sona erdi.

 

 

 

 

Dortmund’da ‘200. yılında Karl Marx ve Marksizm’ etkinliği

 

Dortmund BİR-KAR’ın “200. yılında Karl Marx ve Marksizm” çağrısıyla düzenlemiş olduğu etkinlik 27 Ekim tarihinde gerçekleştirildi.

Etkinlik devrim şehitleri adına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Karl Marx’ın kısa bir biyografisi ve Genco Erkal’ın Marx’ı anlattığı tiyatrosundan oluşan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Etkinliğimiz, semineri hazırlayan yoldaşımızın yaptığı sunum ile devam etti. İki bölümden oluşan sunumun ilk bölümünde, Karl Marx’ın yaşadığı tarihsel dönem, bilimsel sosyalizm düşüncesinin ortaya çıkışı, Marx ile birlikte onun en yakın yoldaşı olan Engels’in bu düşüncenin oluşmasındaki o tartışılamaz olan devrimci emekleri üzerinde duruldu. Aynı zamanda onların bu tarihsel süreç içerisinde hem bir bilim adamı ve filozof ama asıl olarak devrimci birer eylem insanları oldukları, sınıfa bilimsel sosyalizm düşüncesinin taşınması için devrimci örgüt ve partinin oluşturulması konusundaki paha biçilmez çabaları, Komünistler Birliği’nden I. Enternasyonal’in kuruluşuna kadar devam eden süreç içerisinde canlı örnekleriyle anlatıldı.

İkinci bölümde ise, günümüz dünyası, emperyalist kapitalizm ve onun bütün bir insanlığa yaşatmakta olduğu barbarlık canlı ve çarpıcı örnekleri ile anlatıldı. Bu bölümde, burjuvazi ve onun sol içerisindeki uzantıları olan reformistler ve sol liberaller tarafından Marksizm’in devrimci özüne yönelik çok yönlü saldırılara değinildi. Her şeye rağmen Marksizm’in günümüz dünyasında da, -başta bizim gibi sınıf devrimcileri için- sınıf içerisindeki çalışmalarında bir eylem kılavuzu olmaya devam ettiği vurgulandı. Kapitalizm tüm kurumlarıyla beraber ortadan kalkmadığı sürece Marx ve Marksizm’in işçi sınıfına yol göstermeye devam edeceğine dikkat çekilen sunum, tam da bundan dolayı herkesten çok biz işçi ve emekçilerin bu ideoloji ile donanması çağrısıyla bitirildi.

Son bölümde ise sunumla ilgili sorular alındı ve düşüncelerini belirtmeleri için söz katılımcılara bırakıldı. Canlı tartışmalarla devam eden etkinlik bu bölümün sonunda bitirildi.

Dortmund BİR-KAR

 

 

 

 

Proletaryanın büyük öğretmeni Karl Marx Essen’de anıldı

 

Karl Marx’ın 200. doğum yılı etkinlikleri kapsamında Essen BİR-KAR 28 Ekim günü “200. Yıl - Adı yüzyıllar boyunca yaşayacak, eseri de!” şiarıyla kahvaltı düzenledi.

Etkinlikte Karl Marx ile ilgili sunumda Marx’ın hayatı ve yaşadığı tarihi dönem ve ölümsüz eserlerinden alıntılar yer aldı. Ayrıca, Marx’ın düşüncelerinin bugünün dünyasında halen güncelliğini koruduğunun, bunun ise sermaye düşünürleri tarafından dahi itiraf edildiğinin altı çizildi.

Sunumun sonunda, kapitalist egemenliğin sadece Marksizm silahıyla donanarak aşılabileceği vurgusu yapıldı.

Etkinlikte yapılan ikinci sunum, kilometre taşı olan Greif Direnişi ve bu direnişe yönelik sermayenin açtığı davayla ilgiliydi. 2014 yılının Şubat ayında kopan Greif fırtınasının seyri ve Türkiye işçi sınıfı için önemi üzerinde duruldu. Sunumda, Greif mücadelesinin öneminin, militanlaşan işçi sınıfının varlığına ve aynı zamanda sendika bürokrasisinin ihanetine ışık tutmasından kaynaklandığına dikkat çekildi. “Neden Greif 4 yıl sonra yargılanıyor” sorusuna ise, sermaye devletinin krizin derinleştiği bir evrede Greif ve benzeri militanlaşmaların önünü kesmek istediği yanıtı verildi. Sunumdan sonra katılımcılar, mahkeme sürecinin yakından takipçisi olacaklarını beyan ettiler.