1 Aralık 2017
Sayı: KB 2017/46

Devrimci bir sınıf hareketi!
Bu kez faturayı kim ödeyecek?
Posco Assan işçileri sermayeye tepki gösteriyor
MESS’ten işçilere kölelik dayatması ve tehdit
Kalkınma ajansları gerçeği - 1
İhraçlara karşı direniş 41. haftasında
Özelleştirmelerin yüzde doksanı AKP döneminde gerçekleşti
Erdoğan ailesinin milyon dolarlık offshore kazancı
Reza Zarrab’tan rüşvet itirafları
Zindanlarda katliam hazırlığı
Gelecek mutlak sosyalizm!
Haklarımız, eşitliğimiz ve özgürlüğümüz için mücadeleye!
Taciz ve mobbing nedir? Nasıl mücadele edilmelidir?
Almanya’da koalisyon arayışları ve tek program
Zimbabve’de ordu darbesi
Fransa’da Fete de L’Humanite etkinliği
ABD’den “askeri destek” açıklamaları
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Star-Socar işçilerin kanı üzerinden büyüyor
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

1917-2017: Yüzyılın çağrısı…

Haklarımız, eşitliğimiz ve özgürlüğümüz için mücadeleye!

 

100. yılında Ekim Devrimi’ni kadınlar açısından hak eşitliği ve toplumsal özgürlük yönüyle incelediğimizde, şu iki olgu özellikle öne çıkmaktadır:

- Burjuva devrimlerinin, yüz yılı aşkın sürede kadınlara tanımadığı haklar Ekim Devrimi’nin hemen sonrasında hayata geçirilmiştir.

- Ekim Devrimi’nin üzerinden 100 yıl geçmiş olmasına rağmen Sovyetler’de sosyalizmin inşa sürecinde atılan adımların üzerine çıkan bir nitelik ortaya konamamıştır.

Ekim Devrimi’nin ardından bu yönlü adımların hızla atılması, onun, kadın sorununun toplumsal kökenini oluşturan özel mülkiyet düzenine çok derinden darbe vuran bir devrim olmasıyla ilişkilidir. Kuşkusuz ki devrimin bu çizgide gerçekleşmesinin en belirleyici noktası bilimsel sosyalizmi kılavuz edinmiş Bolşevik Parti’nin programıdır. Bu program hayata bakışı, davranış biçimini, yeni bir toplumu inşanın mihenk taşlarını işaret etmektedir. Bolşevikler, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin işlenmesinde de, örgütlenmesinde de ve nihayet devrim sonrası sosyalist inşanın temeli olmasında da doğru yaklaşımı sergilemişlerdir.

Ekim Devrimi’nin sonrasında kadınların toplumsal yaşamın her alanında yer alabilmeleri, eşit ve özgür bireyler olabilmeleri için, yıllardır içine sıkıştırıldıkları gericiliğin, baskının, ezilmişliğin izlerini silecek değiştirici ve dönüştürücü bir zemin hazırlanmıştır. Kadınlar arasında okuma-yazma oranını yükseltecek ve mesleki formasyon alacakları eğitim programları ülkenin en kırsal yerlerinde bile hayata geçirilmiştir. Her düzeyde eğitim almanın önündeki engeller kaldırılmış ve kadınların her türlü alanda eğitimi teşvik edilmiştir. Kadınların üretimde, siyasette, bilimde, sanatta yer alabilmesinin önü açılmıştır. Yasalarda ve aile içi yaşamda kadın ile erkek arasındaki her türlü ayrımı ortadan kaldıracak önlemler alınmıştır. Toplumsal yaşamın her alanında kadının en aktif şekilde yer alabilmesi için bin yılların üzerine yığdığı “sorumluluklardan” kurtulması sağlanmıştır. Kreşinden yemekhanesine, bakımevinden çamaşırhanesine oluşturulan toplumsal kurumsallaştırmalar ile tüm bu sorumlulukların toplumun ortak sorunları olarak görüldüğü ve çözümünün de kolektif zeminde olması gerektiği ortaya konmuştur.

Bu örnekler başta olmak üzere kadınların haklarının anayasal güvenceye alınması, toplumsal eşitliğin sağlanması, özgür bir yaşamı örmek için kadınların özgürleşmesi neden Ekim Devrimi’nin olmazsa olmazıdır veya doğası gereğidir?

Hakların alınması ve özgür bir ortama kavuşmanın görüntü olması ile gerçek-kalıcı bir zemine kavuşması arasında toplumsal düzenin işleyiş, anlayış-çizgi farkı vardır. Artı-değer sömürüsü üzerine kurulu paranın eksen olduğu bir dünyada sermaye sınıfı tarafından işçi sınıfına haklar verilmez. Kapitalist düzende hak sahiplerinin mücadele etmeden, bir ayağa kalkış göstermeden hak alması mümkün değildir. Burjuva devrimlerinin ardından burjuvazinin belli katmanları, burjuva sınıfın kadınları toplumsal yaşamda söz sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele etmek zorunda kalmıştır. Sloganlaştığı üzere, haklar söke söke alınır. Yani hak kazanma süreci zorludur. Ve hak alınması ne kadar zor ise kaybetmesi de o kadar kolaydır. Ola ki mücadele geri düşsün kazanımlar hemen gasp edilmeye başlanır. Kapitalist düzende özgürlükler de koca bir yanılsamadır. Özgür olduğun hissettirilir ama gerçekte böyle değildir. Bu düzende özgürlük paran kadardır.

Bir de paranın değil, insanlığın ihtiyaçlarının merkeze alındığı sosyalizme bakalım. Üretenlerin yönettiği, insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda bilimin, sanatın, üretimin, eğitimin, sağlığın planlandığı bir toplumsal düzen... En ileri bir düzlemde kadınıyla erkeğiyle insanlığın eşitlenmesi temel bir kriterdir. Bireyin, toplumun ve doğanın ihtiyaçlarına göre üretimin planlandığı ve toplumsal yaşamın düzenlendiği; üretenlerin tüm bunlarda söz sahibi olduğu toplumda eşitlik ve özgürlük ilkelerini zedeleyecek her şey toplumun altına döşenecek dinamitlerdir. Bir yanı ile diyebiliriz ki bilimsel sosyalizmin kriterlerine dayalı bir sosyalist toplumda kadın sorununu ortadan kaldıracak her türlü dönüşüm ve yasal düzenleme olmazsa olmazdır veya doğası gereğidir. Şöyle bile tarifleyebiliriz, böylesi bir düzende hakların alınıp verilmesi diye bir şey yoktur; ihtiyaçsa zaten yasada yer alır, geçmişten kalan gerici algılar temizlenir.

100 yılını geride bırakan Ekim Devrimi, kadınlar açısından haklar, eşitlik ve özgürlük talepleri ile bugünden yürütülen mücadeleyi devrim ve sosyalizm hedefiyle büyütmeye çağırıyor. Ekim Devrimi’nden, sonrasında atılan adımlardan, sosyalist inşayı kesintiye uğratan hatalardan öğrenerek yüzyılın çağrısına yanıt verelim:

Örgütlenelim, devrimi örgütleyelim!

Z. İnanç

 

 

 

 

İEKK 25 Kasım’da direnen emekçilerin yanındaydı

 

İşçi-Emekçi Kadın Komisyonları (İEKK), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, ihraçlara karşı İstanbul Kadıköy ve Bakırköy’de direnen kamu emekçilerini ziyaret etti.

Kadıköy

Bahariye Caddesi üzerinde toplanan İEKK’lılar Altıyol’daki direniş alanına yürüyüş gerçekleştirdi. “Kadın-erkek el ele örgütlü mücadeleye!”, “Yaşamak için sosyalizm!” sloganları atılan yürüyüşte konuşmalar yapılarak çevredekilere seslenildi. 25 Kasım’ın tarihçesine değinilen konuşmalarda, kadınların yaşam alanlarında karşılaştıkları taciz, tecavüz ve şiddete dikkat çekildi. Artan sömürünün işçi ve emekçi kadınlara faturasının daha ağır olduğu ifade edilerek, kadınların ne giyeceklerine kadar hayatlarına yapılan gerici müdahalelere değinildi.

Direniş alanına sloganlarla gelindikten sonra, İEKK adına konuşma yapıldı. “Mirabeller’in açtığı yoldan mücadelemiz devam ediyor” denilen konuşmada Ekim Devrimi’nin 100. yılı vesilesiyle direniş çağrısı yinelendi. Sömürüsüz, sınıfsız, şiddetsiz bir dünyanın sosyalizmle mümkün olduğuna dikkat çekildi. Ardından hep beraber halaylar çekildi ve coşkulu sloganlar haykırıldı.

Bakırköy

İEKK’lılar eş zamanlı olarak Özgürlük Meydanı’na yürüdü. Direniş alanında İEKK adına yapılan konuşmada direniş selamlandı. 25 Kasım’ın mücadele günü olduğu vurgusuyla başlayan konuşmada, burada da direnen kadın kamu emekçileri olduğu ve Nuriye Gülmen’in de bir kadın olduğuna değinildi. Kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyle, sınıf dayanışmasının iç içe olduğu vurgulandı. Mirabel Kardeşler’in mücadelelerinin sosyalizm kurulana dek süreceği dile getirildi. İEKK temsilcisi, Ekim Devrimi’nin 100. yılı olduğuna da dikkat çekerken, “Ekim Devrimi bize, emekçi kadınlara yürünecek yolu gösteriyor” denildi.

İEKK adına yapılan konuşmanın ardından direnişçi kamu emekçilerinden Nuray Şimşek söz alarak 25 Kasım’ın anlam ve önemine değindi. Şimşek, “Kadın cinayetleri son bulsun” vurgusuyla konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından birlikte direniş halayları çekildi.


 
§