İçindekiler:

23 Nisan 2021
Sayı: KB 2021/Özel-16

1 Mayıs’ı savunmak için...
1 Mayıs’ta mücadele alanlarına!
Haklarımız ve geleceğimiz için...
Keyfi yasakları tanımıyoruz!
İEKK: Yaşasın birlik, mücadele, dayanışma!
DGB: Özgürlüğümüz için 1 Mayıs’ta alanlara!
1 Mayıs çağrıları yasak tanımıyor
Emekçi penceresinden 128 milyar doların hesabı
Geleceksizliğin panzehri örgütlü mücadele!
1 Mayıs’ın tarihsel önemi ve devrimci özü - H. Fırat
Lenin’den işçilere 1 Mayıs çağrısı...
Burjuva siyaset de yasak!
Lüks haline gelen “Dinlenme hakkı!”
Küba Komünist Partisi 8. Kongresi
Almanya ve İsviçre’de 1 Mayıs hazırlıkları
Emperyalist rekabet ve Ukrayna gerilimi
ABD ve NATO’nun Afganistan “yenilgisi”
Natanz nükleer tesislerine sabotaj...
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

Almanya ve İsviçre’de
1 Mayıs hazırlıkları

 

Dünya işçileri, kapitalizmin krizi ve pandeminin yarattığı çok ağır koşullarda, bir kavga günü olan 1 Mayıs’ı karşılamaya hazırlanıyor. Çok yönlü saldırıların dizginsizce devam ettiği günümüz koşullarında işçi sınıfının bu kavga günü, kapitalist devletler tarafından pandemi gerekçe gösterilerek yasaklanmak isteniyor. Sermayenin, işçi ve emekçilere yönelik bu kadar kapsamlı saldırıları karşısında, sendikal bürokrasi ise bilhassa yarattıkları belirsizlik ortamı içerisinde 1 Mayıs’ı geçiştirmek istiyor.

Sınıf devrimcileri, sermaye devleti ve sendika bürokratlarının bu gerici şer ittifakına karşı işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ta sokağa ve alanlara çağırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Frankfurt

Sınıf devrimcileri bu çerçevede Almanya’nın Frankfurt kentinde afiş çalışması ve bildiri dağıtımı gerçekleştirdiler. Frankfurt’taki bazı emekçi mahalleleri ile Rüsselsheim kentinde, “Kapitalist barbarlığa karşı, sosyalizm için 1 Mayıs’ta alanlara” şiarlı, TKİP imzalı afişler yaygın olarak yapıldı. Yine Bir-Kar imzalı, “Krizin ve pandeminin faturası kapitalistlere! Sömürüye, işsizliğe ve eşitsizliğe ve sefalete karşı 1 Mayıs’ta alanlara!” şiarlı bildiriler, Rüsselsheim Opel fabrikasında dağıtıldı.

Dağıtım esnasında sohbet edilen işçiler, Opel’in -bölüme göre değişmekle birlikte- hala ortalama %50 kısa çalışma sisteminde olduğunu, sermaye iktidarının kapitalistlere bir hediyesi olan kısa çalışma sayesinde Opel’in de kârlarına kâr kattığını ifade ettiler. Diğerleri gibi Opel kapitalistlerinin de pandemiden sonuna kadar faydalandıklarını, az işçi ile çok iş kotararak, sömürüyü yoğunlaştırdıklarını belirten işçiler; işçilere ödenen kısa çalışma parasının vergi yoluyla geri alınması, yaşanan gelir kaybı ve yükselen fiyatlar nedeniyle bu süreçte işçilerin ciddi boyutta yoksullaştığını dile getirdiler.

Sınıf devrimcilerinin 1 Mayıs’a yönelik hazırlıkları çeşitli araçlarla önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Sendika bürokrasisi geçen yıl pandemiyi bahane ederek 1 Mayıs’ta her türlü kutlamayı iptal etmişti. Bu sene de niyetleri bu yönde olsa bile, buna cesaret edemeyerek, formaliteden de olsa bir kutlama yapacaklarını açıkladılar. Bu seneki 1 Mayıs sloganını “Dayanışma gelecektir!” olarak belirleyen Alman Sendikalar Birliği (DGB) bürokrasisi Frankfurt 1 Mayıs’ında, her zamanki güzergahta bir yürüyüş ve miting için başvuru yaptığını duyurdu. Fakat hemen ardından, “koronadan dolayı tam olarak nasıl davranılacağının 1 Mayıs’tan bir gün önce netleşeceği” ifadeleriyle 1 Mayıs, sendikal bürokrasi tarafından adeta belirsizliğe terk edildi. Sendikal bürokrasinin “pandemi koşulları”nın arkasına saklanarak yol açtığı bu belirsizlik, 1 Mayıs’a katılımı da olumsuz etkileme potansiyeli taşıyor.

Buna rağmen, içerisinde sınıf devrimcilerinin de bulunduğu çeşitli devrimci-demokratik güçler, Sendika bürokrasisi ne yaparsa yapsın, her koşul altında 1 Mayıs’ı sokaklarda kutlama yönünde karar aldılar. Bunun için çeşitli yerli ve göçmen kurumlar değişik alternatifler temelinde başvuru yaptılar.

Sınıf devrimcileri, birkaç yıldan bu yana olduğu gibi, bu 1 Mayıs’a da, “KPD’nin Yeniden İnşası için İşçi Birliği” adlı Alman grupla birlikte ortak bir “kızıl blok” oluşturarak katılacak.

Bu arada direnişte olan Wisag işçileri ile LSG işçilerinin de 1 Mayıs’a ortak bir kortejle katılmak doğrultusunda bir çaba içerisine girdikleri, bunun için Bir-Kar’ın da iştirakiyle bir toplantı yaptıkları gelen bilgiler arasında.

Mülheim

Almanya’nın Mülheim şehrinde de ilk elden TKİP yurtdışı örgütünün “Kapitalist barbarlığa karşı 1 Mayıs’a sosyalizm mücadelesini büyütmeye!” çağrısı ile çıkartmış olduğu Türkçe ve Almanca bildiriler emekçilere ulaştırmaya başlandı. Yanısıra, TKİP yurtdışı örgütü tarafından çıkartılan ve üzerinde “Kapitalist barbarlığa karşı, sosyalizm için 1 Mayıs’ta alanlara” şiarının olduğu afişler binlerce işçinin çalıştığı Siemens ve Mannesman fabrikalarının olduğu sanayi bölgeleri başta olmak üzere, göçmen emekçilerin yoğun olarak yaşadığı semtlere yaygın bir şekilde yapıldı.

Basel

1 Mayıs çalışmaları İsviçre Basel’de de aylar önce başladı. Hazırlık çalışması, kimi Türkiyeli devrimci grupların yanı sıra TKİP Basel taraftarlarının da temel bileşeni olduğu, İşviçreli devrimci, ilerici ve anti-faşist grupların ağırlıklı olarak yer aldığı “Devrimci 1 Mayıs Bloku” tarafından yürütülüyor. Devrimci 1 Mayıs Bloku, her sene olduğu gibi hazırlık çerçevesinde ilk toplantısını yaklaşık üç ay önce yaptı. Bugüne kadar düzenli olarak toplanan platform, ortak ana pankart, ortak afiş ve bildiri konusunda anlaşarak pratik çalışmalarına başladı. “Krizinizin yükünü taşımayacağız! Örgütlenmeye ve mücadeleye!” şiarlı ortak bildiri ve afişler yaygın olarak kullanılıyor.

Ortak çalışmanın yanı sıra TKİP taraftarları bağımsız çalışmalarını da yürütüyor. “Kapitalist barbarlığa karşı 1 Mayıs’a, sosyalizm mücadelesini büyütmeye” şiarlı TKİP Yurtdışı Örgütü bildirisinin yanı sıra, “Kapitalist barbarlığa karşı sosyalizm için 1 Mayıs’a!” şiarlı afiş çalışmasına başlandı. Afiş çalışmasının yanı sıra bildirilerin posta kutularına dağıtımı önümüzdeki günlerde de devam edecek. Kentin paylaşılan bölgelerinde ortak bildiri ve afiş çalışmaları da sürecek. 1Mayıs’a hazırlık çerçevesinde kimi etkinlikler de öngörülüyor.

Kızıl Bayrak / Almanya-İsviçre