26 Şubat 2016
Sayı: KB 2016/08

Baharın çağrısı: Direniş!
“Altına hücum”, talana devam!
Kürdistan’da katliam saldırıları sürüyor
Katiller puslu havayı severler!
İşçi sınıfı ve emekçi kitleler gerici atmosferde boğulmaya çalışılıyor!
Üretimi durdurma eylemleri yaygınlaşıyor
DEV TEKSTİL GMYK Şubat ayı toplantısı sonuç bildirgesi
Kölelik yasalarına karşı gücümüz birliğimizdir!
Bursa ve Kocaeli’de Büyük İşçi Buluşması 6 Mart’ta
Demir Madencilik işçilerinin direnişi üzerine...
Kadın İşçi Kurultayı başarıyla gerçekleştirildi!
Türkiye’de kadın işgücü ve gelişimi / 3
Kamu emekçileri kıskaca alınıyor!
Adliyede devrimci avukatlara saldırı
“DGB’yi fırtınalı süreçlere hazırlayacağız!”
Kadıköy’de Cansel için eylem
Suriye’de ateşkes ilan edildi
Sistemin mülteci krizine bulduğu yeni çözüm
Bölücü devletlerden “bölünme” tartışmaları
Düşman bir ve her yerde!
Sermaye sınıfının çürümesinin en net göstergesi
İmran Aydın ölümsüzdür!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DEV TEKSTİL GMYK Şubat ayı toplantısı sonuç bildirgesi

 

Sendikamızın Şubat ayı GMYK toplantısı 20 Şubat tarihinde sendika merkezinde gerçekleştirildi.

Gündemler ekseninde verimli tartışmaların yapıldığı toplantıda sendika çalışmamızda ön açıcı değerlendirmeler yapıldı, kararlar alındı.

- Ocak ayı içinde gerçekleştirdiğimiz genel meclisin ve son 1 aylık çalışmanın değerlendirilmesi yapıldı. 2 gün gerçekleştirilen genel meclis toplantısının eksiklikleri ve güçlü yanları değerlendirmeye konu edildi. Genel olarak başarılı bir genel meclis örgütlendiği sonucu çıkarıldı. Yapılan değerlendirmeler ekseninde bir sonraki genel meclis toplantımızı daha güçlü örgütlemek için şimdiden adımlar atma kararı alındı.

Son bir aylık faaliyet değerlendirmesinde temsilciliklerimizin aksattığı görevler eleştirilere konu edildi. Söz ve eylem birliğinin altı önemle çizildi. Bu konuda yaşanan eksikliklerin aşılması için çeşitli görevler saptandı. Genel meclise katılan bütün temsilciliklerimizin eleştirel bir tartışma yürütmesi sendikal faaliyetimizin karşı karşıya kaldığı sorunların aşılması için önemli bir başlangıç olmuştur. GMYK bütün temsilciliklerimizi ve üyelerimizi işçi sınıfıyla et ve tırnak gibi birleşmiş bir DEV TEKSTİL için daha güçlü bir iradi çaba ortaya koymaya çağırmaktadır.

- Tekstil işkolunda devam eden Grup TİS süreci değerlendirildi, sendikamızın görevleri gözden geçirildi.

Grup TİS sürecinde sona doğru geliniyor. Sözleşmenin Nisan ayı içinde bağıtlanması gerekiyor. Yetkili “işçi” sendikaları patronlarla kapalı kapılar arkasında görüşme yaparak ihanet sözleşmesini imzalamaya hazırlanıyorlar. Grup TİS kapsamında olan fabrikalarda çalışan işçiler nasıl bir TİS taslağı oluşturulduğuna dair hiçbir bilgiye sahip değiller. Çeşitli fabrikalarda bu konuda tepki açığa çıkmış bulunuyor. Özellikle asgari ücret farklarının ücretlere yansıtılması konusunda fabrikalarda hareketlilik yaşanıyor. Patronlar ve yetkili “işçi” sendikaları işçileri geçiştiriyorlar. Bu duruma tepki için bazı fabrikalarda fazla mesaiye kalmama eylemleri başlatıldı.

Sendikamız Grup TİS sürecinde tekstil işçilerinin kazanımla çıkması için yürüttüğü faaliyeti yoğunlaştıracaktır. İhanete karşı tekstil işçisinin öfkesini örgütlü ve sonuç alıcı bir kanala akıtmak için çaba sarf edecektir. Bu konuda yürüttüğümüz faaliyetimizi güçlendirmek için yeni görevler saptanmıştır. Daha güçlü bir faaliyet için bütün dostlarımızın katkısını almanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Dostlarımızın fabrikalarda yaşanan gelişmeleri sendikamıza aktarmaları müdahalemizi güçlendirmek için önemli bir yerde duruyor.

- Sendikamızın, işçi sınıfına yönelik hayata geçirilmeye çalışılan saldırılara karşı yürüttüğü faaliyet değerlendirilmiştir. Kıdem tazminatının gaspı, kölelik büroları, esnek çalışma vb. gibi çok yönlü saldırılar hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bu saldırılar genel siyasal saldırılardan bağımsız değildir.

Sendikamız sınıfa yönelik çok yönlü saldırılarla ilgili yaygın kullanmak için bir broşür hazırlayacaktır. Broşürde uluslararası sermayenin ve işbirlikçilerinin yeni pazarlar elde etmek için yürüttüğü kirli savaş ve saldırganlıkla işçi sınıfını köleleştiren saldırıların bağı deşifre edilecektir. İşçi sınıfı mücadeleye çağrılacaktır.

Yaygın kullanılacak broşür dışında duvar gazetesi, ozalit gibi araçlar ve sosyal medya etkin biçimde kullanılacaktır.

- 8 Mart, Newroz vb. gündemler değerlendirmeye konu edilmiştir. Sendikal faaliyetimizin olduğu her yerde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihsel ve sınıfsal özüne uygun örgütlenmesi için çaba sarf edilecektir. 8 Mart’ı tarihsel ve sınıfsal özüne uygun örgütleyen kurumlarla birlikte örgütlemek için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Sendikamız Newroz gündemi kapsamında yaşanan kirli savaş ve saldırganlığa karşı “işçilerin birliği halkların kardeşliği” şiarıyla Kürtçe ve Türkçe işçi sınıfını kardeşleşmeye ve mücadeleye çağıran bildiri hazırlayarak kullanacaktır.

- Sendika merkezi araçlarının daha etkin kullanımı değerlendirilmiştir. Bu konuda zayıflıklar saptanarak gerekli görevlendirmeler yapılmıştır. Sendika bülteni, sosyal medya vb. merkezi araçların daha işlevli hale getirilmesi için temsilciliklerimize büyük görevler düşüyor. Sendikamızın üyeleri ve dostları da gönderecekleri yazı, bilgilendirme vb. gibi materyallerle merkezi araçlarımızın işlevinin güçlenmesini sağlayacaklardır. Bültenimizin Mart-Nisan sayısı hazırlıkları başlamıştır.

- Sendika çalışmamıza katılan güçlerin ve genel olarak işçi sınıfının eğitimi için sendika yayınlarının etkin kullanımının altı bir kere daha çizilmiştir.

Ayrıca sendika çalışmamıza katılan güçlere ve genel işçi kitlesine yönelik eğitim broşürleri hazırlanması kararı alınmıştır. İlk olarak genel mecliste yapılan sunumların elden geçirilerek broşür haline getirilmesi kararlaştırılmıştır.

- DLB, sendikamıza meslek liseleri üzerinden bir öneride bulunmuştur. GMYK’ya katılımı sağlanan DLB’li, önerisini burada sunmuştur. Özetle; meslek lisesi öğrencilerinin de işçi sınıfının bir parçası olduğu ve işçi sendikalarının meslek lisesi öğrencilerini örgütlemek için de çaba sarf etmesi gerektiği sunumda ifade edilmiştir. Aksi halde meslek liselilerin patronlar tarafından ucuz iş gücü ve grev kırıcı olarak kullanıldığının altı çizilmiştir.

Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz genel mecliste meslek liseleri gündemi sendikamız tarafından değerlendirmeye konu edilmiştir. DLB’nin bu doğrultuda attığı adım çerçevesinde GMYK meslek lisesi öğrencilerine müdahale planı çıkarmıştır. Bu kapsamda meslek liselilerinin sorunları ve örgütlenmesinin önemi sendika bülteni ve diğer yayınlarda işlenecektir. Konu kapsamında ilgili lise örgütleriyle ortak çalışmalar örgütlenmesi için gerekli adımlar atılacaktır. DLB’nin Nisan ayında örgütleyeceği meslek liseleri kurultayının çalışmalarına aktif katkı sunulacaktır. DLB’nin meslek lisesi öğrencileri için çıkardığı bültenin çalışma yürütülen fabrikalardaki liselilere ulaştırılması sağlanacaktır.

GMYK’da yapılan değerlendirme ve alınan kararları genel hatlarıyla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. DLB’nin GMYK toplantımıza katılarak gerçekleştirdiği sunumum tam metnine Facebook adresimizden ve web sayfamızdan ulaşılabilir.

DEV TEKSTİL Merkezi Yürütme Kurulu
23 Şubat 2016

 

 

 

 

Sınıf devrimcilerinden çok yönlü faaliyet

 

Metal İşçileri Bülteni, 19 Şubat günü yapılan dağıtımla Ümraniye Gamak işçilerine ulaştırıldı. Dağıtım sırasında Gamak işçileri ile ek zamlar ve kıdem tazminatı üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Gamak fabrikasında grevden sonra geçmiş sözleşmelere göre kısmen iyi bir sözleşme imzalanmıştı. Gamak patronu verdiği üç kuruşluk zammı son dönem yeni saldırılarla almaya çalışıyor. Önce işçilere sabah 30 dakika erken işbaşı yapmaları dayatılırken, şimdi de fabrikada 3 vardiyadan 2 vardiyaya inmek ve çalışma saatlerini 12 saate çıkarmak istiyor.

DEV TEKSTİL Küçükçekmece Temsilciliği kıdem tazminatı gündemli faaliyetlerini Topkapı ve GOP’ta işçilere taşıdı. Topkapı ve GOP’ta Bisse, Koşar Tekstil, Bayrampaşa Uğur Tekstil, Epengle başta olmak üzere çok sayıda fabrikaya dağıtımlar yapıldı. Ayrıca işçilerin yoğun olarak kullandığı Bereç’te ve tekstil işçilerinin yoğun olarak gittiği camilerin çıkışında dağıtımlar yapıldı.

DLB, Kartal’da bulunan bir Anadolu lisesi çıkışında “Gelecek susarak gelmeyecek” başlıklı bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

Okullarda artan dinci-gerici uygulamalara bir yenisi daha eklenerek liseliler üzerinde gerici rüzgarlar estirilmeye devam edilirken, DLB’liler hazırladıkları bildiri ile liseli gençliği; artan dinci-gerici uygulamalara, liselerden başlayarak hayatın her alanında kadınlara yönelik yürütülen baskıya ve katliamlara karşı mücadeleye çağırdı. Birçok liseliyle okullara gönderilen “cuma genelgesi” üzerine sohbet edildi.


 
§