23 Şubat 2018
Sayı: KB 2018/08

AKP emperyalist efendilerle anlaşma telaşında
Almanya ile kirli pazarlıklar
AKP’nin gerici kürsüsü: Diyanet
“TTE saldırısına karşı birleşik mücadelenin örgütlenmesini önemsiyoruz”
AKP meslek örgütlerini teslim almak istiyor
Savaş medyasının Efrîn yalanları gerçeğin karşısında tuz buz olmaya mahkumdur
Sınıfı siyasallaştırmanın imkanları ve görevler
Şeker fabrikaları sermayeye peşkeş çekilecek
AKP ve patronlar, işsizlikte görüntüyü kurtarmak istiyor
Yazaki’de işçilerin birliği kazanacak!
Komünist Manifesto’nun 170. yılı
Efrîn denklemi üzerinden Suriye’de gelişmeler
Kapitalist emperyalizmin Ortadoğu’daki görünümü
Kürt halkı Rojava’da sokaklara döküldü: “Efrîn’de de kazanacağız!”
Ekim Devrimi’nin 100. Yılında Kollontay’ı okurken… / V
“8 Mart’ta mücadeleye!”
Devrimci Gençlik Birliği 3. Genel Kurulu toplanıyor
İstanbul Üniversitesi işgali 22. yılında!
“Tepeden tırnağa arı bir ozan”: Hasan Hüseyin Korkmazgil
“Bu savaş diktatörlerin iktidarda kalma savaşıdır!”
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşıyor
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Devrimci Gençlik Birliği 3. Genel Kurulu toplanıyor

 

Emperyalizm savaş ve saldırganlık politikasını arttırmaktadır. Ortadoğu’da emperyalizmin kirli pazarlıkları sürmektedir. Savaş tamtamları ile Efrîn’de işgale yönelen dinci gerici iktidar yalana sarılmaya devam etmektedir. Tüm toplumu koyu bir karanlığın içerisine itmektedir. Dinsel gericilik ile sersemletilen işçi ve emekçiler, üzerinde bir ölü toprağı varmışçasına hareketsiz ve çaresiz bırakılmak istenmektedir. Varlık ve yokluk arasında sürekli yokluk kıyısında, açlık sınırında yaşayan milyonlar vardır. Bir de bunların üzerinden geçinen küçük bir azınlık. Bu çelişki sürsün, milyonlar ayağa kalkıp, sömürü düzeninin çarklarını parçalamasın diye karanlık çoğalmaktadır. Dinsel gericilik ile sersemletilen kitleler çaresizlikle karanlığın dipsiz kuyularında “intiharlara” sürükleniyor.

Okulda, sokakta, zindanda... Tek tipe hayır!

İçeride ve dışarıda “terör” estiren Erdoğan ve AKP’si bir çıkmaz içerisindedir. Bu çıkmazı bir çıkara dönüştürmek için tüm topluma deli gömleği dayatmaktadırlar. İlerici her kişinin, kurumun, sözün üzerini baskılarla, talan ve yalanla, gözaltı-tutuklama terörü ile, katliamlarla koyu bir sessizliğe itmektedirler. Bu süreç içerisinde işçi sınıfı ve emekçilerin tüm kazanılmış haklarını gasp eden AKP iktidarı, tek tip elbise (TTE) saldırısını gündeme getirmiştir. Yıllardır uygulamak istedikleri ancak başaramadıkları hapishanelerde uygulamaya çalışılan TTE saldırısı ise bu sessizliği arttırmak ve oluşabilecek direnci kırmak içindir. Tüm topluma giydirilmeye çalışılan bu “deli gömleği”ni parçalayacağız. Geleceğimizden ve özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz, TEK TİPleşmeyeceğiz!

Bugün gençliğe dayatılan koyu bir geleceksizlik ve tutsaklıktır. Servet sefalet uçurumu giderek artmaktadır. İşçilere, emekçilere, gençlere reva görülen gelecek dipsiz bir kuyu durumundadır. İşsizlik özellikle de genç işsizlik rakamları ortadadır. Toplumsal olarak refah bulamayan kişiler bireysel olarak cinnet geçirmekte, kendini yakmakta, “soyunmaktadır.” Kapitalizmin krizi insanları çaresizliğe itmektedir.

Eğitim müfredatının gericileşmesi, eğitim kurumlarının gerici vakıflarla yaptığı anlaşmalar tüm topluma dayatılan gericilikten bağımsız değildir. Kadına ve çocuklara yönelen şiddet, taciz ve tecavüzün son dönemlerde artışının dayatılan gericilikle bağlantısı vardır. Üniversitelerde ilerici birikimin tasfiyesi anlamına gelen bir çok saldırı bu son dönemde hayata geçirildi. Akademisyenlerin ihraç edilmesi, Rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanması, bölümlerin- üniversitelerin kapanması, öğrencilerin soruşturma-tutuklama furyasına maruz bırakılması, çalışanların koşullarının kötüleşmesi vb. AKP iktidarı kendi toplumsal tabanını oluşturmak için üniversiteleri kullanmıştır. “Nuh’un telefon kullandığını” iddia eden rektörlerle, “milli ve resmi” demagojisiyle yönetilen üniversiteler ile, üniversitelere kurulan mescitler, yapılan camilerle yeni “kindar ve dindar” nesiller artmaktadır.

Sessizliğe çığlık, karanlığa ışık oluyoruz

Genel kurulumuzu ‘68 hareketinin 50. yılında topluyoruz. Dünyada yayılan karanlığa ışık olan ‘68 hareketi, kitlelerin sokaklara döküldüğü, sessizliğe çığlık oldukları, devrim provalarının gerçekleştiği bir dönemdir. Vietnam halkının emperyalizme karşı verdiği mücadele ‘68 yangınını fitillemiştir. Fransa’da “Renault hapşırırsa Fransa nezle olur” diyen 35 bin Renault işçisinden Amerika’da siyahi mücadeleye dek dünya çapında bir hareketliliktir. Coğrafyamızda da devrimci gençlik hareketi tarihinde ‘71 devrimci kopuşunun öncülleri ‘68 hareketinin bağrında yetişmiştir. ‘68 hareketinin 50. yılında geçmişten öğrenerek geleceğe yürüyoruz. Devrimci gençlik hareketi tarihinde Zap suyuna kurulan köprü halkların arasında kurulan bir kardeşlik köprüsüdür. 6. Filo’da denize dökülen Amerikan askerlerinden, ODTÜ’nün bahçesinde yanan Commer’in arabasına dek bu mücadele bizim! Anti emperyalizmin simgesi Denizler’in Filistin halkı ile dayanışmasından ülke içerisindeki TİP reformizmine karşı yükselen devrimci bayrağa kadar bu değerler bizim!

Devrimci Gençlik Birliği olarak böylesi bir siyasal atmosferde 3. genel kurulumuzu toplayacağız. Genel kurulumuz sessizliğe çığlık, karanlığa ışık olma çağrısıdır. Dünyanın halini anlama, yorumlama ve değiştirme çabasının güncel pratik alanda görev ve sorumluluklarını paylaşma halidir. Geniş gençlik kesimleri sunulan karanlık ve sessizlik içerisinde yok olmayacaktır.

Geleceğimiz ve özgürlüğümüzden vazgeçmiyoruz.

Sessizliğe çığlık, karanlığa ışık oluyoruz.

Devrimci Gençlik Birliği
17 Şubat 2018

Devrimci Gençlik Birliği 3. Genel Kurulu 17-18 Mart 2018’de İstanbul’da toplanıyor...

Tartışma başlıkları

1) Günümüz dünyası ve siyasal gelişmeler

-Kapitalizmin çok yönlü krizi

-Emperyalist savaş ve Ortadoğu

-Kürt sorunu

2) 100. yılında Ekim Devrimi

-Ekim Devrimi’nden öğrenmek

-Ekim Devimi aynasında siyasal gelişmeler

-Sosyalizm günceldir!

-Başka yol yok, devrim!

-Yeni Ekimler ihtiyacı

3) Mesleki teknik eğitim

-Türkiye’de Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okulları

-Meslek okullarında temel eğitim sorunu

-Mesleki eğitimde atölye ve staj sorunu-emeğin korunması mücadelesi

-Okullarda ve fabrikada örgütlenme

-Avrupa’da mesleki teknik eğitim

4) Eğitim alanda yaşanan gelişmeler

-Günümüzde eğitim: Siyasal bir operasyonun parçası olarak eğitimde yaşanan dönüşümler.

-Piyasacı eğitim ve gerici eğitim. (Değerler sistemi, dinci gerici, ilerici birikimin tasfiyesi, ihraçlar)

-Üniversitelere yönelik saldırıların kapsamı ve mücadele görevleri

5) Mücadelenin geleceği ve çalışma tarzı

-Güncel gelimeler ve politik faaliyette tarz sorunu

-Sözümüzü üniversite kitlelerine nasıl ulaştıracağız?

-Kitle çalışmasında devrimci yol ve yöntemlerin geliştirilmesi

-Kitle çalışmasında inisiyatif, donanım ve girişkenliğin önemi

6) Tarihten öğreniyor, geleceğe yürüyoruz...

-‘68 hareketinin 50. yılı

-Türkiye’de ‘71 devrimci kopuşu ve devrimci gençlik mücadelesi tarihi

Türkiye Meclisi

* Türkiye Meclisi

* Divanın oluşturulması

* Gençlik mücadelesinin tablosu ve DGB

* Yeni dönem politikaları

* Meclisle, yürütmeler ve DGB’nin işleyiş alanını kapsayan sorunlar

* Yayınlar

* Mali tablo

 
§