Ulusal hareketin son 14 yıllık gelişimi, saf ulusal istemlere dayalı bir mücadelenin sorunu çözüm gündemine getirebilecegini, fakat onu çözmeye güç yetiremeyecegini açıklıkla göstermiştir. “Siyasal çözüm” arayışlarının kendisi gerçekte bu noktadaki çözümsüzlügün bir itirafından başka bir şey degildir. Sorun kendini Türkiye’nin genel toplumsal ilişkileri içinde göstermektedir, çözüm de ancak kendini sınıfsal güç ilişkilerinin bu genel tablosu içinde üretebilir. Elbette amaçlanan sorunun biricik gerçek çözümü olan devrime dayalı bir çözüm olacaksa eger...

Ulusal Sorun ve Devrim, bu çerçeveye oturan bir degerlendirme, çözümleme, eleştiri ve çözüm çabasının ifadesidir.