“EMEP bünyesinde yaşanan ayrışmayı daha önce 220 kişilik bir deklarasyonla devrimci kamuoyuna duyurmuştuk. Ayrılıgımıza ilişkin daha kapsamlı bir değerlendirmeyi ise ancak şimdi sunuyoruz...”

“Bu kitap; sermaye sınıfının iktidar olduğu Türkiye’de emeğin devrimci iktidarı demek olan sosyalizm için mücadele eden samimi devrimcilere, devrimci işçi ve emekçilere sesleniyor. Bizim liberal şeflerden bir beklentimiz yok. EMEP bünyesinde, devrim ve sosyalizm davasını içtenlikle savunan arkadaşlarımızın var oldugunu biliyoruz. Devrimci mücadele ve devrimci sınıf hareketini yaratma çabası karşısında gerici bir odağa dönüşen bu liberal tortudan devrimcilerin tarihsel sorumluluklarının geregi olarak yollarını ayıracaklarına, reformist-tasfiyeci şefleri ihanetleri ile başbaşa bırakacaklarına inanıyoruz. Bu devrimci potansiyeli boğmaya çalışan reformist bürokratlara dur diyecek seslerin çogalacagına inanıyoruz. Yıllardır birlikte mücadele ettigimiz emegin kurtuluş davasına gönül vermiş samimi devrimci arkadaşlarımızın gerçegi görmesi ve kavraması için üstümüze düşen sorumluluklara uygun davranacağız. Bu mücadelede hiç de yalnız degiliz. Türkiye’de devrimci proleter sosyalizmin yılları bulan bir ideolojik-politik ve örgütsel birikimi var. Tüm yüregimizle inanıyoruz ki, her geçen gün bu birikimin güçlenip pekişmesine tanıklık edecektir.”