Bugünkü sonuçların ışıgında bakıldıgında, düzen, “sorun”u bir anlamda ve belli sınırlar içerisinde çözmüş görünüyor. Hangi anlamda ve hangi sınırlar içinde? Bu sorunun yanıtına burada girmiyoruz. Zira elinizdeki kitapta bu yanıt, az çok ayrıntılı olarak ve kendi karmaşıklıgı içerisinde ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Burada şu kadarını söyleyebiliriz. Düzen, gençligi kazanarak degil fakat onu politik yaşamın dışına itmeyi başararak yalnızca zaman kazanmıştır. Geçmişte güçlü bir gençlik hareketini yaratan tüm sorunlar, bugün geçmişle kabul etmez ölçüde agırlaşarak yerli yerinde durmaktadır. Bu, genel bir işçi ve emekçi hareketi için oldugu kadar bu alt sınıflara mensup ya da yakın gençlik yıgınlarının yeni bir devrimci hareketlenişi için de uygun bir maddi zemindir. Gençlik, düzenin başını yeniden agrıtacaktır, birçok veri bunu ortaya koymaktadır. Kürt gençliginin ise sözünü bile etmiyoruz. Zira o, bugünkü özgürlük mücadelesinin asıl yükünü çekmektedir ve Kürt halkının onuru oldugunu çoktan kanıtlamış bulunmaktadır.