“... Önderlerin ödevi, özellikle, bütün teorik sorunlar üzerinde gitgide daha çok bilgi edinmek, günü geçmiş dünya görüşlerinin geleneksel lakırtılarının etkisinden kendilerini gitgide daha çok kurtarmak, ve sosyalizmin bir bilim durumuna geldiginden bu yana, bir bilim olarak yürütülmek, yani irdelenmek istedigini hiç mi hiç unutmamak olacaktır. Buna göre, böylece kazanılan gitgide daha açık görüşleri, işçi yıgınları arasında artan bir çabayla yaymak, ve parti ve sendikalar örgütünü gitgide daha güçlü bir biçimde saglamlaştırmak önem kazanacaktır. ...”

Engels

“Bizim ögretimiz -demiştir Engels, kendini ve ünlü dostunu kastederek- bir dogma degil, bir eylem klavuzudur. Bu klasik tümce, marksizmin çok sık gözden kaçırılan bu yönünü, dikkat çekici bir güç ve anlatımla vurgulamaktadır. Ve bu yönü gözden kaçırırsak, marksizmi tek yanlı, çarpıtılmış ve cansız bir şeye döndürmüş oluruz; onu hayat kanından yoksun bırakmış oluruz; onun asıl teorik temellerini -diyalektigi, her şeyi kucaklayan ve çelişkilerle dolu tarihsel gelişim ögretisini- altüst etmiş oluruz; tarihin her yeni dönemeciyle degişebilen, dönemin belirli pratik görevleriyle olan bagıntısını yakmış oluruz.”

Lenin