“Biz bir toplumsal devrim hareketiyiz, bir ihtilal örgütüyüz. Toplumsal devrimin, ihtilalin yönlendirici ve sürükleyici gücü olacak leninist bir partinin yaratilması yakıcı çabası içindeyiz. Bizim acil sorunumuz parti, temel sorunumuz devrim ve iktidardır. Tüm teorik, politik ve örgütsel sorunlarımızın temel ekseni bunlardır. Tüm çabalarımızın yönelecegi şaşmaz hedefler bunlar olmalıdır. Dolayısıyla ve hiç kuşkusuz, Konferansımızın asıl gündemi bu sorunlardır. Tüm öteki sorunların genel ve ortak ekseni, parti ve devrimdir. Türkiye devrimini temel teorik ve taktik sorunlarının yanısıra, dünya devriminin ve sosyalizminin tarihsel deneyimleri konusunda açıklıga kavuşmak, bu deneyimlerin ışıgında teorik bakımdan gelişip güçlenmek, dünyanın bugünkü tablosu, bugünün dünyasında devrimci süreçler, dinamikler ve olanaklar, dünya komünist ve işçi hareketinin bugünkü durumu ve sorunları, tüm bunlar parti ve devrim davasının sorunlarıdır bizim için. Konferansın tüm gündemi, tüm tartışmaları, tüm çözümleme ve kararları bu ikili etrafında oluşmalı, şekillenmeli, bu ikili davaya hizmet etmelidir.”