Yıgın hareketindeki devrimci gelişme ihtimaline karşı reformizmin burjuvaziye sunacagı hizmet kabaca üç boyutludur. Yıgınları tutabilmek ve oyalayabilmek ilk boyuttur. İşçi sınıfının yaşamakta oldugu eylemlilikte özel bir rol oynayan ve sosyalizme açık bir egilim duyan ileri işçi kuşagını tutabilmek ikinci boyuttur. Kitle hareketlerini sürüklemeye aday devrimci hareketi içten içe bir ideolojik politik kargaşaya itmek, zayıflıga ve güvensizlige sürüklemek ise bir üçüncü boyut. Birinci alanda fazla birşey yapma gücü ve yetenegi olmayan sosyal reformist akımın burjuvaziye asıl hizmeti son iki alanda olacaktır.